Sharm El Sheikh | Bancor Sea&Ski

Pretraži hotele

Sharm El Sheikh

Sharm El Sheikh mondensko letovalište u Egiptu, nalazi se na 480 km od Kaira, na samom jugu sinajskog poluostrva, u azijskom delu Egipta. Povoljna klima I izuzetan geografski položaj uticali su da ovo letovalište izraste u jedno od najlepših I najpopularnijih ne samo u Egiptu, vec u ovom delu sveta.

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi na 7 km udaljenosti od aerodroma, 15 km od...

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi u Nabq Bay-u. Od aerodroma je udaljen 11 km...

Sharm El Sheikh
Izgraden je 2008. godine. Nalazi se u Naama Bay-u, 11 km je...

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi na 7 km udaljenosti od aerodroma, 18 km od...

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi u zalivu Ras Nasrani, na 7 km udaljenosti...

Sharm El Sheikh
Najpoznatije i najlepše letovalište na Crvenom moru, nalazi...

Sharm El Sheikh
Izgraden 2009. godine. Udaljen je 17 km od aerodroma, 3 km...

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi u zalivu Ras Nasrani, na 7 km udaljenosti...

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi 27 km od aerodroma, 6km od Naama Bay-a i 3...

Sharm El Sheikh
Hotel se nalazi na 10 km udaljenosti od aerodroma, 6 km od...