Val di Fassa | Bancor Sea&Ski

Pretraži hotele

Val di Fassa

Val di Fassa je skijaški raj. Skijanje u Val di Fassa pruža mogucnost da se svaki dan skijate na razlicitom mestu i na razlicitim padinama, uživajuci u cuvenoj Sellarondi. Sellaronda je kružna tura od 72 km oko impozantnog Sella masiva. Staze su prilagodene za sve kategorije skijaša.